Sct Michaels Nats kulturpris

Modtagere af kulturprisen:

Sct Michaels Nats kulturpris på 10.000 kr. uddeles hvert år som en anerkendelse til en af de mange frivillige aktører i Sct Michaels Nat.

Slagelse Kunstforening modtog Sct Michaels Nats Kulturpris 2023. Borgmester Knud Vincents overrakte prisen til bestyrelsesmedlem Vibeke Hvitfeldt (i midten). Vibeke var udpeget til at modtage prisen, da hun var den, der havde været med i bestyrelsen i længst tid. På foto ses også koordinator i Sct Michaels Nat, Helle S. Madsen. 

I sin tale sagde Knud Vincents bl.a.: I år gives kulturprisen til en forening, der blev stiftet den 25. februar 1965 – kun en måned efter, at jeg selv blev født. Så det er en forening med nogle år på bagen efterhånden, men som stadig er i sin bedste alder. Oprindeligt fik foreningen navnet Vestsjællands Kunstforening, men i dag kender vi den som Slagelse Kunstforening. Dengang som nu er det foreningens formål at vise ypperlig kunst til byens borgere. Dengang blev værkerne udstillet på kommunale, offentlige bygninger eller i foyeren i teatret. I dag vises foreningens udstillinger i Røde Tårn ved siden af Musikhuset i Træskogården. Bag det hele står en gruppe engagerede mennesker med vidt forskellige holdninger og tilgange til kunsten. For kunst har ikke noget facit. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Men ét er de enige om – kunsten er en nødvendig del af livet. Slagelse Kunstforening har gennem alle årene været en aktiv del af kulturlivet i vores by og kommune og er det fortsat. Foreningen blander sig konstruktivt, når det drejer sig om vores fælles kulturliv, og den forsøger at sætte sit fingeraftryk på byens kulturelle udvikling ved at være med, hvor beslutningerne træffes. Det vidner om en stærk forening drevet af engagerede frivillige, som virkelig brænder for at fremme kulturen og kunsten i vores by. Stort til lykke til Slagelse Kunstforening!

 

2023: Slagelse Kunstforening

2022: Krabasken

2021: Det Gamle Trykkeri

2020: Ikke uddelt

2019: Ung Slagelse

2018: Slagelse Bibliotekerne

2017: Fotograf Evan Hemmingsen

2016: Slagelse Jazzklub

2015: Gerlev Idrætshøjskole

 

2014: Sct Georgs Gilderne

2013: Slagelse Museum

2012: Kunstgalleriet

2011: Gardehusarregimentets Hesteskadron

2010: Slagelse Brand & Redning

2009: Himmelsus Børnegospel

2008: Selandia Brass Band

2007: Slagelse Garden

Formålet med kulturprisen er, at:

  • skabe ny og anderledes opmærksomhed om kulturnatten
  • fremhæve det kulturelle aspekt
  • anerkende de medvirkende for særlig indsats
  • øge interessen for at medvirke

Bestyrelsen i Sct Michaels Nat er dommerkommité.

Potentielle prismodtagere:

  • Enkeltperson
  • Gruppe
  • Forening
  • Galleri
  • Erhvervsvirksomhed
  • Institutioner (kirke, skole m.m.)

Overrækkelsen af prisen på 10.000 kr. sker ved åbningen af Kulturnatten på Nytorv.