Åbent hus i Garderforeningen

Vestsjællands Garderforening
Nygade 5B, 4200 Slagelse
Kl. 17:00
- 00:00

Garderforeningen holder åbent hus og udstiller uniformer fra Den Kongelige Livgarde.